Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

e875607d-4ba7-4302-9e97-6d8a1b8196b5

e875607d-4ba7-4302-9e97-6d8a1b8196b5

יחידת ההדברה העירונית של קריית ים פתחה חזית מול מתקפת היתושים.